2 percentá

Vaše finančné príspevky sú pre aktivity našeho občianského združenia dôležité.

2 % pre OZ Sme Kamaráti

Od vzniku nášho OZ v roku 2019 každoročne vykonávame s našimi psími terapeutmi viac ako 200 intervencií s asistenciou psov v rehabilitačných, sociálnych, školských a iných špeciálnych zariadeniach.

Venujeme sa individuálne a bezplatne rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi, ako aj deťom zo sociálne slabších rodín a to prostredníctvom domácich i exteriérových intervencií.

Prostriedky získané z príjmu 2 % vynakladáme na ďalšie skvalitnenie našich služieb a to najmä na nákup pomôcok na výcvik terapeutických psov, nákup senzorických, didaktických či iných špeciálnych pomôcok, ktoré tak veľmi potrebujeme.

Snažíme sa byť, vždy tam, kde je to potrebné. Sme kamaráti a najradšej robíme radosť. Za každé 2 % vyslovujeme my aj naši psí terapeuti veľké

ĎAKUJEM!

Ako postupovať?

Ak ste zamestnanec, využite naše predpripravené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF súbor, 99 kB) na poukázanie 2 % nášmu občianskému združeniu.

Podrobné informácie a postup krokov pre zamestnancov, fyzické osoby a právnické osoby môžete nájsť na webovej stránke www.rozhodni.sk.

Údaje o našom
občianskom združení

Obchodné meno alebo názov:
Sme Kamaráti

Sídlo združenia:
Haanova 42, 851 04 Bratislava

IČO: 52845699
DIČ: 2121445975
Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu:
SK94 0900 0000 0051 7507 9358
Kód banky:
0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Máte otázky?

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.