Záujmový krúžok

Zmysluplné využitie voľného času

Urobte deťom radosť a zariaďte pre nich to, po čom naozaj túžia. Doprajte deťom nahliadnuť do sveta psíkov, jedinečnej zábavy a zmysluplného využitia voľného času formou hry a zábavných aktivít porozumieť sebe a okolitému svetu.

Krúžok so psom ponúka

Deti budú mať možnosť oboznámiť sa s tajmi sveta zvierat, ochrany prírody, spolužitia človeka a zvieraťa, naučia sa „čítať psiu reč“. Dozvedia sa ako sa správať pri strete s cudzím psom, ako sa správne starať o svojho psíka.

Deti sa naučia ako správne manipulovať so psami, dostanú informácie o výžive a starostlivosti, oboznámime ich so základmi výcviku a výchovy psa a dostanú rady pri odstraňovaní zlozvykov a problémov v správaní štvornohých kamarátov.

Aktivity so psom zlepšujú u detí spoluprácu (pes je veľmi motivačný a pre deti zaujímavý), komunikáciu, smelosť, hrubú a jemnú motoriku, záujem o zvieratá a pozitívny vzťah k živým tvorom a prírode, sociálnu prispôsobivosť a pozitívne naladenie celého kolektívu.

Takáto forma canisterapie je mimoriadne vhodná aj pre deti s poruchou pozornosti (ADD) a hyperaktivity (ADHD), kde pozitívne pôsobenie psa je nepopierateľné.

Priebeh krúžku

Priebeh krúžku je vždy prispôsobený veku a zručnostiam detí.

Všetko bude prebiehať zážitkovou formou hier, zábavných aktivít, tvorení, navštívi nás veterinár, služobný aj záchranársky psík a množstvom ďalších zaujímavých a inšpiratívnych aktivít.

Budú na vás čakať certifikovaní inštruktor a canisterapeutický certifikovaný psík.

Informácie o krúžku

Pre koho je krúžok určený?

Krúžok je vhodný pre všetky deti.

Koľko stojí krúžok?

Kedy a kde sa bude krúžok konať?

Prihláška do krúžku

Online registrácia

Na príhlásenie svojho dieťaťa prosím vyplňte online prihlášku do krúžku.

Máte otázky?

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.